TRANSPORTORDER

Opdrachtformulier

Opdrachtformulier
AFZENDER:
Titel*
ONTVANGER:
Titel*
Betreft het een spoedzending (levering zelfde dag tegen meerkosten)
Is bekend of aannemelijk dat goederen mogelijk infectueus zijn?*
Zo ja, tot welke risicogroep (WHO) behoort de stof?
Zijn de goederen genetisch gemodificeerd?*
Zo ja, tot welk vergunningsniveau behoort de stof?
Zijn de goederen vergunningsplichtig


Is de reden van verzending voor diagnostisch onderzoek?
Transportverzekering (indien waarde meer dan € 87 per kg.)?
Worden voor deze zending koelelementen gebruikt?
Zijn de koelelementen van B.L.S. gewenst?
Is dit een zending op droogijs?
Is droogijs van B.L.S. gewenst?
Heeft u verpakkingen voor deze zending die ADR/IATA conform zijn?
Zijn verpakkingen van B.L.S. gewenst?*
Voor de opdracht zijn de algemene condities van SGS van toepassing, tenzij anders overeengekomen, en voor transport de volgende aanvullende condities: voor nationaal transport de AVC condities (zie bijgesloten pdf), voor internationaal wegtransport de CMR condities en voor luchttransport de Montreal convention.
Gaat u hiermee akkoord?*